Teams Grunnkurs

Neste kurs:  Settes opp på forespørsel

Ta kurs og bli trygg i Teams

De fleste av oss har nå deltatt i teamsmøter og kjenner derfor litt til programmet, men Teams er så mye mer en bare møter. På dette kurset blir du kjent med Teams som samtale og kommunikasjons-plattform. Vi tar for oss både grunnleggende temaer som filbehandling, samtale-basert kommunikasjon og administrasjon av møter. Videre har vi søkelys på hvordan en bedrift bør bygge opp teams og kanaler for å tilrettelegge for godt teamsambeid internt i bedriften. Lær deg effektiv kommunikasjon og god dokumenthåndtering i skyen.

BESKRIVELSE

På tide å komme videre med Microsoft Teams!

Ja, absolutt, på dette kurset lærer du å utnytte Teams til å samarbeide og kommunisere effektivt, redusere bruk av epost, samhandle på dokumenter m.m. Dette kurset har en praktisk tilnærming hvor du under kurset jobber aktivt i et demomiljø. Best practice – sharepoint, teams og onedrive. Erfarne og dyktige instruktører.

Dette kurset retter seg mot alle som ønsker å la teknologien bidra til sterkere samarbeid i grupper av mennesker som skal jobbe sammen. Det er mest aktuelt for deg som skal bruke eller gi råd rundt innføring av Teams i en virksomhet.

AGENDA

  • Hvordan komme videre med Teams?
  • Teams forklart – team, kanal og innhold
  • Teams sammen med SharePoint – best practice
  • Tips til implementering av Teams i bedriften (best practice)
  • Opprette og administrere teams
  • Opprette og administrere kanaler
  • Arbeid med ulike type innhold (samtaler, møter, filer m.m.)
  • Organisering av innhold i faner (tabs)
  • Legge til egne faner og kobling til andre Office 365 apper og annet innhold
  • Søk og hurtigkommandoer

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset varighet 0900 – 15.00
Pris per deltager kr 3 490,-
Alle kurs kjøres online via Teams (inntil høst 2021)
Kursene tas opp og du får tilgang til kurset i 2 mnd etter endt kurs
Kurset er bygget opp med teori og praktisk demo/øvelser
Alle får kursbevis og dokumentasjon