Please do not delete the gray box below. It’s the javascript code to make that participant box appear and disappear when you click + or –
This text won’t appear on the live page. You can delete this message if you want.

 

Økonomi for ikke økonomer

På dette kurset lærer du alt du trenger å vite om praktisk økonomi, regnskap og rapporter.

BESKRIVELSE

På dette kurset lærer du alt du trenger å vite om praktisk økonomi, regnskap og rapporter.

På dette to dagers kurset lærer du deg alt du trenger å vite om praktisk økonomi, regnskap og rapporter. Du lærer å fange opp faresignaler i regnskapet, hva du kan gjøre med det, og bli rustet for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Våre kursledere er de beste i bransjen, og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for å lære bort. Med engasjement, tålmodighet og glimt i øyet gir de deg sine beste tips slik at du får de ferdighetene du trenger.

 

Hvem passer dette kurset for

Kurset krever ingen forkunnskaper i økonomi, og passer for deg som ønsker en praktisk innføring i økonomi.

Det vil bli gjennomgått en rekke eksempler som du vil kjenne igjen fra din egen jobbsituasjon.

Dette lærer du

Har du en stilling hvor du kommer i kontakt med økonomisk materiale?

Selv om du ikke arbeider direkte med økonomi kommer de fleste av oss borti økonomiske spørsmål i løpet av arbeidsdagen.

Dette kurset gir deg den kunnskapen du har bruk for innen økonomi. Du lærer hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter betyr og hva de egentlig gir deg av informasjon.  Du lærer å fange opp faresignaler i regnskapet, hva du kan gjøre med det, og bli rustet for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Det vil gjøre deg trygg på at du gjør beslutninger på korrekt måte. Du blir i stand til å vurdere tall i månedsrapporter og kan kommunisere på en bedre måte med økonomiavdelingen.

Kurset er lagt opp slik at teorien blir gjennomgått med praktiske eksempler som du sannsynligvis vil kjenne igjen fra din arbeidsdag.

AGENDA

Kursinnhold

  • Sentrale økonomiske begreper
  • Hvordan forstå tallene i regnskapet
  • Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger
  • Pris og etterspørsel
  • Regnskapsanalyse
  • Kalkyle og kalkulasjonsprinsipper
  • Budsjetter og prognoser
  • Prosjekt- og investeringsanalyse

Kurset er lagt opp slik at teorien blir gjennomgått med praktiske eksempler som du sannsynligvis vil kjenne igjen fra din arbeidsdag.

PRAKTISK INFORMASJON

Pris for kurset (klasseromskurs) er kr  7 990- Prisen gjelder for 2 dagers kurs pr. deltaker . Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, dokumentasjon, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar er kr 3 990 pr. deltaker

i bruker kun de beste konferansehotellene i landet og inkludert i prisen er en fantastisk lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.