Please do not delete the gray box below. It’s the javascript code to make that participant box appear and disappear when you click + or –
This text won’t appear on the live page. You can delete this message if you want.

 

Ny som leder

På kurset kan du bli bedre kjent med egen lederstil, få vite mer om hvordan du kan inspirere andre, gi medarbeiderne dine tilbakemeldinger som hjelper dem til å bli bedre og håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

BESKRIVELSE

På kurset kan du bli bedre kjent med egen lederstil, få vite mer om hvordan du kan inspirere andre, gi medarbeiderne dine tilbakemeldinger som hjelper dem til å bli bedre og håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

Er du fersk i rollen som leder eller trenger du oppfriskning og fornyet inspirasjon?

Å være ny som leder betyr ofte at du skal lede dine tidligere kollegaer, noe som kan by på ekstra utfordringer. På kurset blir du bedre kjent med egen lederstil og du lærer hvordan du kan inspirere dine medarbeidere mot et felles mål.

Du lærer hvordan du skal gi medarbeiderne dine tilbakemeldinger og hvordan håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Dette kurset gir deg tryggheten og verktøyene du trenger for å bli en bedre leder.

Våre instruktører er de beste i bransjen, og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for å lære bort. Med engasjement, tålmodighet og glimt i øyet gir de deg sine beste tips slik at du får de ferdighetene du trenger.

AGENDA

Kursinnhold

Bli kjent med kvaliteter og kjennetegn ved egen – og andres – stil og væremåte

 • Er du kjent med din egen lederstil og hvordan den påvirker andre?
 • Om drivkrefter, motkrefter og imøtekommende kommunikasjon
 • Bli bevisst hvordan du kan dra nytte av ulike kvaliteter i stil og væremåte ved hjelp av verktøyet 4Temperamenter.

Benytt egen motivasjon til å inspirere andre

 • Har du topp motiverte medarbeidere – eller kan dere alle trenge inspirasjon i blant?
 • Hjernen – og tankemønsteret vårt – er uutnyttede ressurser!
 • Inspirer til engasjement for oppgavene med mål og bilder ved bruk av verktøyet Goal Mapping.

Bruk «Den nødvendige samtalen»

 • Gir du medarbeiderne dine tilbakemeldinger som setter dem i stand til å bli bedre?
 • Grip fatt i for dårlig utført arbeid og atferd som ikke fremmer et godt og produktivt arbeidsmiljø.
 • Lær de grunnleggende teknikkene fra Ikke-Volds-Kommunikasjon/Giraffspråk

Håndter konflikter på en bedre måte

 • Tar du tak i konflikter før de får utviklet seg for lenge?
 • Vær tydelig og motiver til eierskap
 • Jakt på løsninger ved hjelp av teknikkene fra Løsningsfokusert tilnærming.

Kursform

Teori, oppgaver, øvelser, eksempler og gode historier

Du får med deg dokumentasjon og konkrete enkle og praktiske verktøy

PRAKTISK INFORMASJON

Pris for kurset (klasseromskurs) er kr  7 990- Prisen gjelder for 2 dagers kurs pr. deltaker . Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, dokumentasjon, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar er kr 3 990 pr. deltaker

i bruker kun de beste konferansehotellene i landet og inkludert i prisen er en fantastisk lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.