Please do not delete the gray box below. It’s the javascript code to make that participant box appear and disappear when you click + or –
This text won’t appear on the live page. You can delete this message if you want.

 

Innføring i lønn

Bli trygg på lønnsarbeidet. Dette kurset gir deg grundig teoretisk og praktisk kunnskap i føring av lønn.

BESKRIVELSE

Bli trygg på lønnsarbeidet. Dette kurset gir deg grundig teoretisk og praktisk kunnskap i føring av lønn.

Skal du føre lønn for en bedrift?

Bli trygg på lønnsarbeidet.  Dette kurset gir deg grundige teoretiske og praktiske kunnskaper i arbeid med føring av lønn. Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

Kurset tar for seg gangen i lønnsbehandlingen, fra ansettelse til lønnskjøring. Hvordan avlønne i forhold til ytelser og fravær, hvordan rapportere via A-melding og hvordan du beregner arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de forskjellige ytelsene.

Underveis i kurset får du også gode muligheter til å trene med praktiske oppgaver.

 

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

Kurset passer også for deg som har arbeidet med lønn tidligere, og som trenger en liten oppfriskning.

Dette lærer du

Dette kurset gir deg grundige teoretiske og praktiske kunnskaper i arbeid med føring av lønn. Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

Kurset tar for seg gangen i lønnsbehandlingen, fra ansettelse til lønnskjøring. Hvordan avlønne i forhold til ytelser og fravær, hvordan rapportere via A-melding og hvordan du beregner arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de forskjellige ytelsene.

Kurset gir deg også teoretisk kunnskap kombinert med praktisk føring av bilag som er svært nyttig når du skal arbeide med lønn. Kurset gir deg kunnskap til å beregne lønn, registrere lønnsbilag, kunne ta ut data for ulike offentlige oppgaver og kunne registrere lønnsdataene i regnskapssystemet.

Underveis i kurset får du også gode muligheter til å trene med praktiske oppgaver.

AGENDA

Kursinnhold

 • Generelt om lønn
 • Timelønn/månedslønn
 • Skattekort, trekkberegning, oppbevaring og oppgjør
 • Diett /reise
 • Bilgodtgjørelse
 • Naturalytelser
 • Andre aktuelle lønnsbilag
 • Lønnskjøring
 • Arbeidsgiveravgift/skattetrekk
 • A-melding
 • Lønnsrapporter
 • Registrering av lønnsbilag for en konkret bedrift
 • Nyttige tips

PRAKTISK INFORMASJON

Pris for kurset (klasseromskurs) er kr  7 990- Prisen gjelder for 2 dagers kurs pr. deltaker . Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, dokumentasjon, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar er kr 3 990 pr. deltaker

i bruker kun de beste konferansehotellene i landet og inkludert i prisen er en fantastisk lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.