Please do not delete the gray box below. It’s the javascript code to make that participant box appear and disappear when you click + or –
This text won’t appear on the live page. You can delete this message if you want.

 

Grunnkurs i regnskapsføring

Kurset gir deg grundig innføring i regnskap for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

BESKRIVELSE

Kurset gir deg grundig innføring i regnskap for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

Skal du føre regnskap for en bedrift?

Du lærer å føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Ved hjelp av bilag, kontering, skatt og merverdiavgift bygger vi stein for stein til et ferdig perioderegnskap.

Alle kursdeltakere etablerer en “egen bedrift” som det føres regnskap for. Regnskapsteori og viktige prinsipper forklares underveis og etter hvert som problemene oppstår i den praktiske føringen.

Våre instruktører er de beste i bransjen, og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for å lære bort. Med engasjement, tålmodighet og glimt i øyet gir de deg den ferdigheten du trenger.

Underveis i kurset får du også gode muligheter til å trene med praktiske oppgaver.

Benytt denne muligheten til å lære grunnleggende regnskapsføring.

 

Hvem passer kurset for:

Kurset er for alle som skal arbeide med regnskap eller regnskapsrelaterte oppgaver. Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Dette lærer du:

Du lærer å føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Ved hjelp av bilag, kontering, skatt og merverdiavgift bygger vi stein for stein til et ferdig perioderegnskap. Du lærer også gode arbeidsrutiner for både rapportering og kontroll.

Kurset har fokus på regnskapslære, og du vil derfor ha fullt utbytte av kurset uavhengig av hvilke regnskapsprogram du ønsker å benytte.

Rent praktisk går vi grundig gjennom grunnleggende regnskapsteori, og etablerer “vår egen bedrift” som vi fører regnskap for. Videre regnskapsprinsipper og teori går vi gjennom etter hvert som problemene oppstår i den praktiske føringen.

AGENDA

Kursinnhold

 • Hva er et regnskap og hvordan er det bygd opp
 • Hvordan føre et regnskap
 • Posteringsregler (debet og kredit)
 • Bilagsføring av konkrete bilag for en aktuell bedrift
 • Kontoplan
 • Inn -/utbetalinger
 • Merverdiavgift
 • Periodisering
 • Rapporter
 • Resultat og balanse
 • Gjennomgang og registrering av konkrete bilag for en aktuell bedrift

PRAKTISK INFORMASJON

Pris for kurset (klasseromskurs) er kr  7 990- Prisen gjelder for 2 dagers kurs pr. deltaker . Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, dokumentasjon, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar er kr 3 990 pr. deltaker

i bruker kun de beste konferansehotellene i landet og inkludert i prisen er en fantastisk lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.