Please do not delete the gray box below. It’s the javascript code to make that participant box appear and disappear when you click + or –
This text won’t appear on the live page. You can delete this message if you want.

 

Få jobb: Regnskap/økonomi

Ønsker du karriere innen regnskap, økonomi eller lønn? Da er dette kurset for deg.

BESKRIVELSE

Nå er kompetansehevning viktige enn noen gang. Benytt muligheten til å øke dine muligheter på jobbmarkedet med å bli med på vårt regnskapskurs.

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i regnskap, lønn og årsavslutning.

Kurset har fokus på de daglige og periodiske arbeidsoppgavene til en regnskapsmedarbeider. Fra å ikke kunne noe om regnskap/økonomi, vil du i løpet av kurset kunne utføre de fleste oppgaver innen regnskap og økonomistyring og kunne ta ansvar for regnskapet til en liten eller mellomstor bedrift.

Kurset er skreddersydd til deg som ønsker å jobbe innen regnskap og kombinerer praktisk læring i regnskap med aktiv jobbsøking hvor vi motiverer og bistår (med vårt kontaktnett) deltakerne til jobbsøking evnt. praksisplass.

Vi kan ikke garantere deg jobb etter kurset, men vi har gode tilbakemeldinger og resultater fra tidligere kurs. Kurset er av høy kvalitet med få deltakere (maks 10) noe som gjør at alle blir fulgt tett opp.

Lenger nede på siden vil du fine opplysninger om finansiering, kursinnhold, sted og andre praktiske opplysninger.

Mottar du dagpenger, eller er du i arbeidsavklaring?

Det kan være muligheter for støtte via NAV, men dette må du ta opp med din kontaktperson i NAV.

 

Dette lærer du

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i regnskap og krever ingen forkunnskaper.

Kurset starter med en generell innføring i bruk av de viktigste MS Office programmene du har behov for i forbindelse med regnskap/økonomi. Det legges spesielt vekt på bruk av Excel.

Regnskapsundervisningen vil foregå som en case. Her oppretter vi en bedrift som vi fører regnskap og lønn for. Det vil underveis i kurset komme en rekke problemstillinger som det blir undervist i. Du vil også lære hvordan du gjør ulike økonomiske beregninger, og analyserer regnskap.

Kurset avsluttes med jobbsøking hvor det blir undervist i søknad og cv skriving, intervjutrening og bruk av sosiale medier i forbindelse med jobbsøking. Det blir også mulighet for eksamen etter endt kurs.

Vi stiller med pc på kurset og vi bruker et av Norges mest brukte regnskapsprogram.

Vår erfaring er at intensiv undervisning i små grupper og praksis i bedrift etter kurset er den beste oppskrift på suksess. Ved behov er vi behjelpelige med praksis etter kurset, og har stort kontaktnett av både samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

AGENDA

Kursinhold

 • Generell datakunnskap
 • Generell innføring i Word, Excel og Powerpoint
 • Excel for regnskap/ økonomi
 • Bruk av Excel til å behandle tall og datalister
 • Smarte formler og funksjoner
 • Import av økonomiske data til Excel
 • Bruk av Excel til oppfølging av budsjett
 • Bruk av lister
 • Bruk av pivottabeller
 • Smarte triks og snarveier
 • Regnskap grunnkurs
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Inngående fakturaer
 • Føring av bilag
 • Kontoplan
 • Kunder/ leverandører
 • Merverdiavgift
 • Balanse og resultatregnskap
 • Regnskap videregående
 • Tap på krav
 • Postering kjøp og salg av anleggsmidler
 • Føring av beregning av skatt i regnskapet
 • Avstemminger i regnskapet
 • Ulike rapporter
 • Bank
 • Årsavslutning
 • Lover og forskrifter
 • Lønn
 • Lønnsarter
 • Lønnsperioder
 • Lønnsrettigheter
 • Dokumenter knyttet til ansettelser
 • Lønnskjøring
 • Bokføring av lønn
 • Reiseregninger
 • Feriepenger
 • Etterbetaling
 • Økonomi/analyse
 • Økonomistyring
 • Sette opp budsjett
 • Kostnadsbegreper
 • Kalkyle- og kalkulasjonsprinsipper
 • Forstå tallene i regnskapet
 • Foreta gode beregninger
 • Lønnsomhetsberegninger
 • Prosjekt og investeringsanalyse
 • Jobbsøking
 • Hvordan skrive god søknad og cv
 • Hvordan finne jobbene
 • Forberedelse til intervju
 • Bruk av sosiale medier i jobbsøking

PRAKTISK INFORMASJON

Pris for kurset (klasseromskurs) er kr  7 990- Prisen gjelder for 2 dagers kurs pr. deltaker . Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, dokumentasjon, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar er kr 3 990 pr. deltaker

i bruker kun de beste konferansehotellene i landet og inkludert i prisen er en fantastisk lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.