For 2 måneder siden annonserte Microsoft at det kommer en ny App til Office 365 portalen. Appen heter Microsoft Lists og er en såkalt produktivitetsapp som hjelper deg og teamet ditt til å holde “track” på dine oppgaver og aktiviteter. En liste kan bestå av hva som helst ikke bare gjøremål og oppgaver, men også “issues tracker”, “asset manager”, “checklists” m.m. Listene kan enkelt vises og formateres på ulike måter, bla. kalendervisning, kortvisning og listevisning. Ved hjelp av betinget formatering så kan man enkelt formatere listene for enkel analyse av innholdet. Appen skal også integreres sømløst i Teams. Appen rulles ut til Office 365 brukere nå (August 2020). Mer info kommer.